Cestolino.cz Věrnostní program Podmínky věrnostního programu

Podmínky věrnostního programu

Mějte na paměti, že cílem věrnostního programu je odměnit aktivní uživatele webu Cestolino.cz, kteří pomáhají s rozvojem k lepšímu.

 • Všeobecné podmínky užívání Cestolino.cz
 • Cestoliňák reprezentuje bodové ohodnocení, které UŽIVATEL získá za předem definovanou akci.
 • Po dosažení potřebného počtu cestoliňáků, může UŽIVATEL požádat o odpovídající odměnu.
 • Odměny jsou právně nevymahatelné.
 • Odměny jsou zasílány pouze na území České republiky, na adresy UŽIVATELŮ uvedených v UŽIVATELSKÉM ÚČTU, nebo sdělené v emailové nebo při telefonické komunikaci. Pokud se zaslaná odměna vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí UŽIVATELEM, bude po dobu 10 dní připravena k osobnímu vyzvednutí na kontaktní adrese POSKYTOVATELE. Pokud nebude v uvedené lhůtě vyzvednuta, propadá POSKYTOVATELI.
 • Technická omezení: Cestoliňáci se připisují na účet s krátkým zpožděním. Cestoliňáci za dovedeného návštěvníka je započítána pouze jednou z konkrétní IP adresy za 10 dní. Cestoliňáci se nezapočítavají za návštěvníky, kteří jsou na cestolino.cz registrováni. Pro správnou funkčnost věrnostního programu je nutné, aby měl UŽIVATEL ve svém prohlížeči povolené cookie. Přičítání cestoliňáků je automaticky kontrolováno.
 • UŽIVATEL může mít pouze jeden účet.
 • UŽIVATELSKÝ OBSAH musí být unikání, neokopírovaný, nesmí se vyskytovat na jiných stránkách. Za takový obsah nebudou cestoliňáci přičteny. Opakované vkládání tokového obsahu může být důvodem k zablokování účtu.
 • Do věrnostního programu se mohou zapojit pouze UŽIVATELÉ z České republiky. WEBOVÁ SLUŽBA je určena uživatelům z České republiky, kteří rozumí česky. Za ostatní návštěvníky nebudou cestoliňáci připsány.
 • UŽIVATEL nesmí prezentovat WEBOVOU SLUŽBU jinak, než jako web zaměřený na cestování. Je zakázáno prezentovat WEBOVOU SLUŽBU například jako snadný výdělek, mást návštěvníka závádějícími popisky odkazů (například ke stažení) nebo ho navádět ke kliknutí...
 • UŽIVATEL nesmí odesílat nevyžádanou poštu (SPAM).
 • UŽIVATEL nesmí využívat robotů, scriptů, technických chyb k získávání cestoliňáků. Vkládání URL adres cestolino.cz do iframe, jiných stránek, využití autosurfu, jiných automatizovaných technik je zakázáno. UŽIVATEL nesmí propagovat WEBOVOU SLUŽBU na erotických stránkách, neetických stránkách, na stránkách porušující zákony ČR.
 • UŽIVATEL nesmí zakládat falešné účty.
 • Porušení podmínek může být důvodem k odečtení cestoliňáků, nebo zablokování účtu.
 • POSKYTOVATEL si vyhrazuje právo na změnu pravidel věrnostního programu kdykoliv v jeho průběhu.
 • POSKYTOVATEL neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být uživateli způsobena v souvislosti se zapojením do věrnostního programu.
 • UŽIVATEL vstupuje do věrnostního programu dobrovolně.