Informace o zpracování osobních údajů

vydané společností Cestolino s.r.o.
se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 03131513, sp. zn. v OR: C 227779 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Cestolino“)

ÚVODEM

Cestolino provozuje internetové stránky na doméně www.cestolino.cz. Hlavním účelem těchto stránek je usnadnit Vám výběr dovolené, zejména samotného ubytování nebo celého zájezdu. Uživatelé v rámci našich stránek mohou přidávat například recenze a fotografie, zaregistrovat se na naše stránky, vyplnit si svůj uživatelský profil a účastnit se věrnostního programu Cestoliňák. Z toho důvodu dochází z naší strany ke zpracování osobních údajů uživatele našich stránek, jímž můžete být i Vy.

Cestolino je v pozici správce osobních údajů.

V tomto dokumentu se především dozvíte:

  • jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • za jakým účelem a po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • jaká Vám z toho plynou práva a jakým způsobem je můžete uplatnit.

ČINNOSTI, PŘI NICHŽ DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

REGISTROVANÝ UŽIVATEL

1.1. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Na našich stránkách se můžete zaregistrovat a využít tak naplno jejich výhod jako registrovaný uživatel. Při registraci na naše stránky vyplňujete registrační formulář, v němž uvádíte alespoň heslo a e-mail. Poté je ještě nutné zvolit si svou přezdívku, pod kterou budete na našich stránkách vystupovat.

Ve svém uživatelském profilu můžete volitelně uvést i jméno, příjmení, pohlaví, datum narození nebo jeho část, adresu bydliště, telefon a/nebo profilovou fotografii. V rámci další činnosti na našich stránkách můžete uveřejňovat příspěvky (spolu s fotografiemi).

Přístup k Vašim osobním údajům získáváme od Vás okamžikem odeslání registračního formuláře, resp. jejich vyplněním v uživatelském rozhraní po přihlášení, případně v rámci Vaší činnosti na našich stránkách, tj. zejména odesláním formuláře pro vložení příspěvku. Pro rozsah osobních údajů, které zpracováváme, je vždy určující, co sami vyplníte do registračního formuláře, vyplníte v rozhraní uživatelském účtu nebo vložíte na naše stránky.

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ

1.2. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A FUNKCÍ NAŠICH STRÁNEK. Vaši e-mailovou adresu, přezdívku, jméno, příjmení, pohlaví, datum narození nebo jeho část, adresu bydliště, telefon, profilovou fotografii, příspěvky a/nebo vložené fotografie do příspěvků, které jste nám poskytli při registraci, při vyplnění informací v rozhraní Vašeho uživatelského účtu nebo při vkládání příspěvků na naše stránky, zpracováváme, abychom zajistili poskytování služeb a funkcí našich stránek a s tím spojeného zasílání případných vyžádaných odměn z věrnostního programu Cestoliňák. Jedná se o zpracování minimálního nutného rozsahu osobních údajů, které pro poskytnutí služeb a funkcí potřebujeme. Právním základem, který nás opravňuje ke zpracování uvedených osobních údajů, je splnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli při Vaší registraci na naše stránky. Uvedené osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu existence Vašeho uživatelského účtu , ledaže určitý osobní údaj v uživatelském rozhraní vymažete dříve. Pokud jste si však požádal o zaslání odměny z věrnostního programu Cestoliňák, zpracováváme Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště a případně telefon po dobu, po kterou nám právní předpisy přikazují tak činit.

1.3. PROVĚŘOVÁNÍ PRAVDIVOSTI A NEZÁVADNOSTI VLOŽENÉHO OBSAHU. Vaši e-mailovou adresu zpracováváme, abychom Vás mohli kontaktovat a ověřit pravdivost a nezávadnost Vámi vloženého obsahu (především recenzí). Právním základem, který nás opravňuje ke zpracování uvedených osobních údajů, je oprávněný zájem na tom, abychom prověřili Vámi vložený obsah (především recenze), pokud budeme mít pochyby o jeho pravdivosti a nezávadnosti, zejména v případě, že nás o smazání nebo znepřístupnění recenze požádá cestovní kancelář nebo agentura. Uvedené osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu dostupnosti vloženého obsahu na našich stránkách.

1.4. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝROBKŮ A SLUŽEB CESTOLINA. Vaši e-mailovou adresu zpracováváme za účelem zasílání obchodních sdělení naší společnosti. Právním základem, který nás opravňuje ke zpracování uvedených osobních údajů, je náš oprávněný zájem na propagaci našich výrobků a služeb formou přímého marketingu. Pro zasílání obchodních sdělení postupuje naše společnost i dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů . Uvedené osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu trvání existence uživatelského účtu, ledaže odmítnete zasílání uvedených obchodních sdělení dříve.

1.5. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝROBKŮ A SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. Vaši e-mailovou adresu zpracováváme za účelem zasílání obchodních sdělení našich partnerů, které se týkají cestování. Právním základem, který nás opravňuje ke zpracování uvedených osobních údajů, je souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili při registraci.Souhlas máte kdykoliv právo odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Newslettery mohou představovat i obchodní sdělení dle zákona o některých službách informační společnosti. Uvedené osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu trvání existence uživatelského účtu, ledaže souhlas odvoláte dříve.

NEREGISTROVANÝ UŽIVATEL

1.6. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Jako neregistrovaný uživatel můžete na naše stránky vkládat obsah. V takovém případě nám poskytujete e-mailovou adresu a přezdívku. Uvedené osobní údaje nám poskytujete okamžikem odeslání formuláře pro poskytnutí služby vkládání obsahu na naše stránky.

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ

1.7. VKLÁDÁNÍ OBSAHU NA NAŠE STRÁNKY. Vaši e-mailovou adresu, přezdívku a příspěvek zpracováváme za účelem zajištění poskytování služby vkládání obsahu. Jedná se o zpracování minimálního nutného rozsahu osobních údajů, které pro poskytnutí služby potřebujeme. Pokud byste nám tyto údaje za uvedeným účelem neposkytli, nebyli bychom schopni Vám umožnit vkládání obsahu na naše stránky. Právním základem, který nás opravňuje ke zpracování uvedených osobních údajů, je splnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli odesláním formuláře pro poskytnutí služby. Uvedené osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu dostupnosti příspěvku na našich stránkách.

1.8. PROVĚŘOVÁNÍ PRAVDIVOSTI A NEZÁVADNOSTI VLOŽENÉHO OBSAHU. Vaši e-mailovou adresu zpracováváme, abychom Vás mohli kontaktovat a ověřit pravdivost a nezávadnost Vámi vloženého obsahu (především recenzí). Právním základem, který nás opravňuje ke zpracování uvedených osobních údajů, je oprávněný zájem na tom, abychom prověřili Vámi vložený obsah (především recenze), pokud budeme mít pochyby o jeho pravdivosti a nezávadnosti, zejména v případě, že nás o smazání nebo znepřístupnění recenze požádá cestovní kancelář nebo agentura. Uvedené osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu dostupnosti vloženého obsahu na našich stránkách.

1.9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝROBKŮ A SLUŽEB CESTOLINA. Vaši e-mailovou adresu zpracováváme za účelem zasílání obchodních sdělení naší společnosti. Právním základem, který nás opravňuje ke zpracování uvedených osobních údajů, je náš oprávněný zájem na propagaci našich výrobků a služeb formou přímého marketingu. Pro zasílání obchodních sdělení postupuje naše společnost i dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu, než nám sdělíte, že nemáte zájem na dalším zasílání obchodních sdělení (to můžete učinit například klikem na odkaz v zápatí každého zaslaného sdělení).

1.10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝROBKŮ A SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. Vaši e-mailovou adresu zpracováváme za účelem zasílání obchodních sdělení našich partnerů, které se týkají cestování. Právním základem, který nás opravňuje ke zpracování uvedených osobních údajů, je souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili při odeslání formuláře pro poskytnutí dané služby. Souhlas máte kdykoliv právo odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Newslettery mohou představovat i obchodní sdělení dle zákona o některých službách informační společnosti. Uvedené osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu, než nám sdělíte, že nemáte zájem na dalším zasílání obchodních sdělení (to můžete učinit například klikem na odkaz v zápatí každého zaslaného sdělení).

AKTIVITA NA NAŠICH STRÁNKÁCH

1.11. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Bez ohledu na to, zda jste se na našich stránkách registrovali či nikoliv, zaznamenáváme a ukládáme při Vaší aktivitě na našich stránkách Vaši IP adresu. Dále můžete na našich stránkách vznést dotaz prostřednictvím okna „Máte dotaz?“, případně nám zaslat dotaz přímo na e-mail info@cestolino.cz. V takovém případě zaznamenáváme Vaše jméno a e-mailovou adresu. Navíc Vám bez ohledu na registraci obsah našich stránek personalizujeme, pro což používáme cookies.

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ

1.12. BLOKACE NEVHODNÉHO A JINAK VADNÉHO OBSAHU. Vaši IP adresu zpracováváme za účelem blokace Vašich příspěvků, které by porušovaly právní předpisy a podmínky užívání těchto stránek. Právním základem, který nás opravňuje ke zpracování IP adresy, je oprávněný zájem na tom, abychom na našich stránkách nepodporovali aktivitu, která porušuje právní předpisy a podmínky užívání těchto stránek. Uvedené osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu 2 let od aktivity, kterou vyhodnotíme jako nevhodnou nebo jinak závadnou.

1.13. ODPOVÍDÁNÍ NA DOTAZY. Vaše jméno a e-mailovou adresu zpracováváme za účelem poskytnutí odpovědi na Vaše dotazy. Právním základem, který nás opravňuje ke zpracování uvedených osobních údajů, je oprávněný zájem na zlepšování funkcí a spokojenosti uživatelů našich stránek. Uvedené osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu 2 let.

1.14. PERSONALIZACE OBSAHU NAŠICH STRÁNEK. Obsah našich stránek pro Vás individualizujeme, pro což používáme cookies. Právním základem, který nás opravňuje ke zpracování uvedených osobních údajů, je oprávněný zájem na optimalizaci fungování stránek, jejich funkcí a služeb. Uvedené osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu 1 roku.

PRINCIPY, ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme následující zásady a postupy:

1.1.1. Vaše osobní údaje chráníme tak, aby nedošlo k jejich neoprávněnému užití nebo zpřístupnění osobám, které nejsou oprávněny je zpracovávat, případně aby nedošlo k jinému porušení zabezpečení Vašich osobních údajů;

1.1.2. Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, pokud jste nám k tomu neudělili souhlas;

1.1.3. Vaše osobní údaje ukládáme na serveru a provozovatel serveru je tak zpracovatelem Vašich osobních údajů. Stejně tak je naším zpracovatelem poskytovatel služby, na základě které Vám můžeme oknem „Máte dotaz?“ odpovídat na Vaše dotazy. Naše zpracovatele jsme řádně vybrali, abychom zamezili zneužití Vašich osobních údajů.;

1.1.4. pokud by i přesto došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, které by pro Vaše práva a svobody mohlo mít vysoké riziko, neprodleně Vás o tom informujeme na Váš e-mail.

1.2. Pokud se zpracování Vašich osobních údajů zakládá na souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte vždy právo tento souhlas bezplatně odvolat, a to oznámením na e-mailové adrese info@cestolino.cz.

1.3.V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, jež by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo, a to ani při profilování.

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH UPLATNĚNÍ

1. ÚVODEM

1.1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám náleží práva vyplývající z čl. 15 až 22 a 77 GDPR. Těmito právy jsou:

1.1.1. právo na přístup k Vašim osobním údajům,

1.1.2. právo na opravu Vašich osobních údajů,

1.1.3. právo na výmaz Vašich osobních údajů,

1.1.4. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,

1.1.5. právo na přenositelnost Vašich osobních údajů,

1.1.6. právo vznést námitku,

1.1.7. právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

1.1.8. právo podat stížnost u dozorového úřadu.

2. INFORMACE K UPLATŇOVÁNÍ VAŠICH PRÁV

2.1. Při zpracování osobních údajů jsme v postavení správce osobních údajů. Vaše práva proto vždy můžete pomocí žádosti uplatnit přímo u nás, a to na e-mailové adrese info@cestolino.cz. Žádost můžete zaslat i na adresu naší společnosti Palackého 493, 511 01 Turnov. Po předchozí domluvě můžete na adrese naší společnosti podat žádost i osobně.

2.2. Jakmile obdržíme Vaši žádost, budeme muset ověřit Vaši totožnost, tedy skutečnost, že žádost učinila k tomu oprávněná osoba. Pokud bychom si totiž o Vaší totožnosti nebyli jistí, mohlo by se stát, že Vaše osobní údaje poskytneme třetí osobě. V případě, že nám odmítnete poskytnout součinnost při ověřování Vaší totožnosti, nebudeme moci žádosti vyhovět.

2.3. Na Vaši žádost zareagujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Pokud nebude z určitých důvodů možné Vaší žádosti v uvedené lhůtě zpracovat, zašleme Vám o tom oznámení, v němž uvedenou lhůtu prodloužíme maximálně o další dva měsíce (tj. maximálně na celkové tři měsíce).

2.4. Odpověď na Vaši žádost Vám zašleme na e-mail, ze kterého jsme žádost obdrželi. Pokud trváte na tom, abychom Vás o vyřízení žádosti informovali jiným způsobem, například poštou, prosíme, abyste nám toto sdělili přímo v podané žádosti.

2.5. Vaše žádosti vyřizujeme bezplatně. Mějte však na paměti, že jsme oprávněni po Vás požadovat uhrazení nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pokud by byla podaná žádost nepřiměřená (především pokud by se opakovala). V takovém případě jsme oprávněni i rovnou odmítnout žádosti vyhovět.

3. PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

3.1. Máte právo od nás obdržet informace o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte zároveň právo obdržet od nás informace o:

3.1.1. účelech, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme,

3.1.2. jaké kategorie dotčených osobních údajů se jedná,

3.1.3. příjemcích Vašich osobních údajů, tj. zda někomu Vaše osobní údaje předáváme, a to zejména o příjemcích ze zemí mimo Evropskou unii,

3.1.4. plánované době, po kterou budeme osobní údaje uchovávat, případně o kritériích pro určení této doby,

3.1.5. právu na opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich údajů, nebo právu vznést námitku proti tomuto zpracování,

3.1.6. právu podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je zpravidla Úřad pro ochranu osobních údajů,

3.1.7. veškerých dostupných informacích o tom, z jakého zdroje jsme získali Vaše osobní údaje, pokud jsme je nezískali přímo od Vás. Upozorňujeme, že osobní údaje získáváme pouze přímo od Vás.

3.2. Máte právo, abychom Vám zaslali kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů. Upozorňujeme, že za další kopie, o něž si opakovaně zažádáte, jsme již oprávněni účtovat přiměřený poplatek. Jeho výše bude odpovídat administrativním nákladům, které nám tím vzniknou.

4. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Veškeré osobní údaje zpracováváme v dobré víře a vyvíjíme maximální úsilí, aby šlo o údaje přesné a aktuální. Může se však z důvodu chyby stát, že Vaše zpracovávané osobní údaje budou nepřesné. V takovém případě máte právo po nás požadovat, abychom Vaše nepřesné osobní údaje opravili nebo doplnili.

5. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Máte právo požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Vaší žádosti jsme povinni vyhovět, pokud:

5.1.1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

5.1.2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovávány, to však pouze za předpokladu, že neexistuje jiný právní základ pro zpracování,

5.1.3. vznesete námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu nebo veřejném zájmu, avšak pouze za předpokladu, že neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo pokud vznesete pouze námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu,

5.1.4. Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně,

5.1.5. Vaše osobní údaje musíme vymazat, abychom tím jako správce osobních údajů splnili právní povinnost stanovené právními předpisy České republiky nebo Evropské unie,

5.1.6. je Vám 16 a více let a Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě Vašeho souhlasu, případně na základě souhlasu Vašeho zákonného zástupce, jste-li mladší než 16 let.

5.2. Upozorňujeme, že z výše uvedených povinností existují výjimky. Nejsme povinni vymazat Vaše osobní údaje i přesto, že bychom k tomu byli jinak povinni, kdy je zpracování nezbytné:

5.2.1. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva České republiky nebo Evropské unie, které se na nás jako správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým bychom byli jako správce pověřeni,

5.2.2. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

5.2.3. a pro další důvody, které obsahuje čl. 17 odst. 3 GDPR.

5.3. Upozorňujeme, že v ostatních případech nejsme povinni Vaše námi zpracovávané osobní údaje vymazat. K našim uživatelům však zachováváme vždy spravedlivý přístup. Usoudíme-li, že Vaše žádost o výmaz osobních údajů je odůvodněná, vyhovíme jí i přesto, že nejsme povinni tak učinit. Mějte však na paměti, že na takový přístup nemáte právní nárok.

5.4. Berte prosím na vědomí, že výmaz osobních údajů můžete provést i rovnou v rozhraní uživatelského účtu.

6. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracováni Vašich osobních údajů. Vaší žádosti jsme povinni vyhovět, pokud:

6.1.1. popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli jejich přesnost ověřit,

6.1.2. je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy místo výmazu osobních údajů žádáte pouze omezení jejich použití,

6.1.3. již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

6.1.4. jste vznesli námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu, tak omezíme zpracování Vašich osobních údajů do té doby, než ověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi uvedenými v námitce.

6.2. V době, po kterou bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze na základě Vašeho souhlasu s takovým zpracováním. Upozorňujeme, že i bez souhlasu jsme oprávněni Vaše osobní údaje mít uloženy, zpracovávat je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo jejího členského státu.

6.3. Předem Vás informujeme o tom, že hodláme obnovit zpracování Vašich osobních údajů.

7. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Máte právo požadovat, abychom Vám zaslali Vaše osobní údaje, pokud budou splněny všechny tyto podmínky současně:

7.1.1. tyto osobní údaje jste nám poskytli sami na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v souvislosti s plněním smlouvy, jejíž smluvní stranou jste a

7.1.2. uvedené osobní údaje automatizovaně zpracováváme.

7.2. Strukturovaný soubor s Vašimi osobními údaji Vám předáme ve formátu HTML, který je strukturovaný, běžně používaný a zároveň strojově čitelný.

7.3. V případě, že jsou splněny všechny výše uvedené podmínky současně, máte zároveň právo takto poskytnutý soubor s Vašimi osobními údaji předat jinému správci nebo po nás požadovat, abychom uvedený soubor s osobními údaji předali jinému správci přímo my. Vaší žádosti o předání souboru s osobními údaji přímo námi vyhovíme, pokud to pro nás bude technicky proveditelné.

8. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

8.1.Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu. Oprávněný zájem na zpracování můžeme mít my nebo třetí osoba. Pokud vznesenou námitku obdržíme, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat. To však neplatí v případě, kdy máme pro takové zpracování Vašich osobních údajů závažné oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a/nebo svobodami, případně pokud je nutné zpracovávat uvedené osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě, že shledáme závažné oprávněné důvody, budeme Vás o tom neprodleně informovat.

8.2. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud tyto údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Pokud vznesenou námitku obdržíme, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

9. PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

9.1. Máte právo podat stížnost přímo u dozorového úřadu v členském státě Evropské unie. Pro Českou republiku se obraťte na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o jeho činnosti a způsobu, jakým podat stížnost, naleznete na www.uoou.cz.