Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Cestolino s.r.o.
se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 03131513, sp. zn. v OR: C 227779 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Cestolino“)

ČÁST I. – OBECNÁ USTANOVENÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Cestolino provozuje internetové stránky na této doméně www.cestolino.cz. Hlavním účelem těchto stránek je usnadnit Vám výběr dovolené, zejména samotného ubytování nebo celého zájezdu.

1.2. Na našich stránkách se můžete pohybovat jako registrovaný nebo neregistrovaný uživatel. Jako neregistrovaný uživatel můžete především vyhledávat a srovnávat dovolené nebo přidávat recenze. Jako registrovaný uživatel můžete plně využívat všech funkcí, které stránky nabízí. Oproti nepřihlášenému uživateli můžete kupříkladu individualizovat svůj uživatelský účet, psát zprávy ostatním registrovaným uživatelům nebo se účastnit věrnostního programu Cestoliňák (k tomu viz níže více).

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou součástí formuláře pro Vaši registraci a formulářů pro další služby poskytované Cestolinem. Podmínkou odeslání vyplněného formuláře na našich stránkách je Váš souhlas s těmito Podmínkami.

1.4. Naše vzájemná práva a povinnosti, které nejsou v Podmínkách uvedeny, se řídí právem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením jeho kolizních norem.

1.5. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

Pokud tyto Podmínky neuvádí jinak, odesláním vyplněného formuláře pro vybranou službu nám zasíláte žádost o uzavření smlouvy o poskytování služeb. Při registraci je smlouva uzavřena aktivací uživatelského účtu (viz níže). Tyto Podmínky jsou pak závazné pro veškeré služby, které užíváte.

Používáte-li naše stránky jako neregistrovaný uživatel, pak naši nabídku na uzavření smlouvy ve znění těchto Podmínek přijmete odesláním vyplněného formuláře pro danou službu nebo odsouhlasením těchto Podmínek.

Přijetím těchto Podmínek prohlašujete, že Vámi poskytnuté osobní údaje jsou správné, pravdivé a aktuální. Jste povinni nám každou změnu osobního údaje nahlásit, resp. jej sami v rozhraní uživatelského účtu aktualizovat, pokud je to možné.

Uzavřenou smlouvu, včetně příslušných formulářů a Podmínek archivujeme v elektronické podobě. Kdykoliv nás můžete požádat o přístup k uvedeným dokumentům a rádi Vám je poskytneme.

1.6. Odstoupení od smlouvy ze strany uživatele - spotřebitele

Pokud jste spotřebitel, máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření i bez udání důvodu.

Odstoupení je účinné v okamžiku, kdy se o něm dozvíme – dopisem nebo e-mailem doručeným na naši adresu. Pro odstoupení můžete použít vzorový formulář uveřejněný na našich stránkách. Jakmile oznámení o odstoupení obdržíme, potvrdíme Vám jeho přijetí.

K dodržení lhůty pro odstoupení postačí odeslat příslušné oznámení před uplynutím 14-denní lhůty.

1.7. Odstoupení od smlouvy ze strany Cestolina

Cestolino má právo od této smlouvy odstoupit v případě jakéhokoliv porušení této smlouvy ze strany uživatele. Odstoupení je účinné doručením na Vaši e-mailovou adresu.

1.8. Další případy odstoupení

Každá strana má právo od smlouvy odstoupit i ze zákonných důvodů.

1.9. Kontaktní údaje Cestolina

Kontaktní adresa: Cestolino s.r.o., Palackého 493, 511 01 Turnov

E-mail: info@cestolino.cz

2. REGISTRACE

2.1. Na stránky se můžete registrovat a po přihlášení můžete využívat služeb a funkcí v plném rozsahu. Do registračního formuláře musíte vyplnit alespoň e-mail a heslo k uživatelskému účtu.

2.2. Po odeslání registračního formuláře Vám zašleme na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři e-mail za účelem ověření správnosti Vaší e-mailové adresy. Potvrzením Vaší adresy (tedy kliknutím na aktivační odkaz) je Vaše registrace dokončena a Váš uživatelský účet se aktivuje. Poté je nutné ještě zvolit si svou přezdívku, pod kterou budete na našich stránkách vystupovat. Pokud svou e-mailovou adresu nepotvrdíte do sedmi (7) dnů od odeslání registračního formuláře, Vaši registraci automaticky smažeme a k uzavření smlouvy nedochází.

2.3. Přístup do uživatelského účtu je chráněn heslem, které si zvolíte při registraci. Heslo můžete v uživatelském nastavení kdykoliv změnit.

2.4. Přijetím těchto Podmínek se zavazujete uvádět do registračního formuláře pouze pravdivé údaje a v případě jejich změny je neprodleně aktualizovat. Upozorňujeme, že nikterak neověřujeme správnost a pravdivost poskytnutých údajů.

2.5. Mějte na paměti, že negarantujeme dostupnost uživatelského účtu. V této souvislosti se pouze zavazujeme nevytvářet překážky, které by Vám přístup a užívání uživatelského účtu ztěžovaly či znemožňovaly (nedojde-li k situaci, předvídané těmito Podmínkami).

2.6. Upozorňujeme, že jsme kdykoliv bez uvedení důvodu oprávněni zrušit uživatelský účet nebo Vám dočasně pozastavit přístup do uživatelského účtu.

2.7. Zasílání obchodních sdělení

Jako registrovanému uživateli Vám na e-mailovou adresu poskytnutou při registraci můžeme zasílat obchodní sdělení týkající se služeb a zboží Cestolina. Na tuto e-mailovou adresu Vám můžeme zasílat obchodní sdělení týkající se služeb a zboží našich partnerů, které se týkají cestování, a pro což jste nám udělili předchozí souhlas. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv bezplatně zrušit kliknutím na příslušný odkaz, uvedený v doručeném sdělení, nebo po přihlášení ve Vašem uživatelském účtu.

Jako neregistrovanému uživateli Vám na e-mailovou adresu poskytnutou při odeslání formuláře pro danou službu můžeme zasílat obchodní sdělení týkající se služeb a zboží Cestolina. Na tuto Vaši emailovou adresu Vám můžeme zasílat obchodní sdělení týkající se služeb a zboží našich partnerů, které se týkají cestování, a pro což jste nám udělili předchozí souhlas. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv bezplatně zrušit kliknutím na příslušný odkaz, uvedený v doručeném sdělení.

ČÁST II. – SLUŽBY A FUNKCE STRÁNEK

3. VYHLEDÁVÁNÍ A SROVNÁVÁNÍ DOVOLENÉ

3.1. Na těchto stránkách můžete bezplatně on-line vyhledávat a srovnávat dovolené jednotlivých cestovních kanceláří a agentur. Nejdříve musíte do vyhledávacího formuláře zadat Vámi preferovaná kritéria. Těmi mohou být kupříkladu cílová destinace, datum příjezdu a odjezdu nebo druh dopravy. Poté klikněte na „Zobrazit zájezdy“ a můžete si srovnat zobrazené dovolené.

3.2. On-line vyhledávání a srovnávání dovolené na našich stránkách má pouze informativní charakter. Jeho účelem je pomoci Vám v lepší orientaci při výběru dovolené. Naše služby nesouvisejí s koupí zájezdu či ubytování, ani jiného produktu. Stránky Cestolino.cz proto neumožňují nákup produktů u cestovní kanceláře nebo agentury. Na našich stránkách Vás ani při koupi dovolené nebudeme nijak zastupovat. Pokud máte zájem o koupi dovolené, která se Vám zobrazila na našich stránkách, kontaktujte, prosím, přímo uvedenou cestovní kancelář nebo agenturu. Vzhledem k informativní povaze dovolených zobrazených na našich stránkách se mohou jednotlivé dovolené nabízené na internetových stránkách cestovních kanceláří nebo agentur (včetně celkové ceny dovolené apod.) lišit.

3.3. Abychom Vám usnadnili kontakt s cestovní kanceláří nebo agenturou, umožňujeme u zobrazeného zájezdu proklik na nabídku zájezdu přímo na internetových stránkách prodejce. U některých zájezdů můžete rovněž vyplnit své kontaktní údaje (především e-mail nebo telefon), na základě čehož Vás cestovní kancelář nebo agentura kontaktuje s konkrétní nabídkou. Takové poskytnutí údajů se řídí podmínkami příslušné kanceláře nebo agentury, které jsou u kontaktního formuláře obsaženy.

4. PŘIDÁVÁNÍ RECENZÍ, PŘÍSPĚVKŮ DO DISKUSNÍHO FÓRA A JINÉHO VLOŽENÉHO OBSAHU

4.1. Na našich stránkách můžete bezplatně přidávat recenze, včetně fotografií a videí z dovolené. Pro přidání recenze vyplňte do formuláře alespoň povinná políčka, jimiž jsou e-mail, celkové hodnocení a informace, zda byste ubytovací zařízení doporučili svým známým. Jako neregistrovaný uživatel odesláním recenze přijímáte tyto Podmínky, což potvrzuje zaškrtnutý checkbox „Souhlasím s podmínkami použití služby“.

4.2. Na našich stránkách Vám umožňujeme bezplatnou účast v diskusi o cestování. Příspěvky můžete sami přidávat, reagovat na příspěvky ostatních uživatelů nebo je hodnotit (mějte na paměti, že i Vaše příspěvky mohou být ostatními uživateli hodnoceny). Abyste se mohli diskuse účastnit, musíte do formuláře vyplnit alespoň povinná políčka, jimiž jsou e-mail a text příspěvku. Jako neregistrovaný uživatel odesláním diskusního příspěvku přijímáte tyto Podmínky, což potvrzuje zaškrtnutý checkbox „Souhlasím s podmínkami použití služby“.

4.3. Na Váš e-mail Vám budeme zasílat upozornění týkající se reakce na Vaši aktivitu na našich stránkách (nový příspěvek v diskusi, které se účastníte, reakce na Vaši recenzi apod.).

4.4. Pokud se domníváte, že jakákoliv recenze, diskusní příspěvek, včetně fotografií či videí z dovolené, resp. jakýkoliv obsah vložený ostatními uživateli, porušuje právní předpisy nebo je jiným způsobem škodlivý, případně se Vás jinak dotýká, kdykoliv nám to sdělte. Nahlášení takového obsahu můžete provést pomocí funkce nahlášení nevhodného obsahu, která je dostupná na adrese info@cestolino.cz. Jakékoliv oznámení nebereme na lehkou váhu a vždy se jím důkladně zabýváme. Děláme vše pro to, abychom zjednali nápravu jakéhokoliv škodlivého obsahu, který se na našich stránkách vyskytuje, bez zbytečného odkladu.

4.5. Můžete nás přímo požádat o smazání obsahu, který jste na tyto stránky sami vložili. Pro tyto žádosti jsme pro Vás zřídili samostatný kontakt: info@cestolino.cz. Pokud jste byli při vkládání obsahu přihlášeni, odešlete, prosím, svou žádost z e-mailové adresy, kterou jste zadali při registraci. Pokud jste při vkládání obsahu nebyli přihlášeni, odešlete, prosím, svou žádost z e-mailu, který jste při vkládání obsahu vyplnili do povinného pole.

4.6. Pokud žádost nebude odeslána ze správné adresy, nejsme schopni Vás identifikovat a nemůžeme k ní přihlížet. V žádosti uveďte alespoň jakého Vámi vloženého obsahu se týká a z jakého důvodu výmaz obsahu požadujete. Vaší žádosti vždy vyhovíme bez zbytečného odkladu, bude-li důvodná a pokud nám v tom nebudou bránit technické nebo jiné překážky. Abychom zachovali obsah stránek, který považujeme za přínosný pro všechny uživatele, zejména abychom nemazali celá diskusní vlákna, můžeme Vaší žádosti vyhovět i tak, že Vámi vložený obsah anonymizujeme, případně smažeme pouze část, jíž se důvod Vaší žádosti týká.

5. VĚRNOSTNÍ PROGRAM - CESTOLINO KLUB

5.1. Jako registrovaný uživatel se na našich stránkách můžete zapojit a využívat výhody věrnostního programu Cestolino klub. Za aktivitu na našich stránkách Vás odměníme body - Cestoliňáky. Čím více proto budete aktivní, tím více Cestoliňáků získáte. Za jakou aktivitu můžete Cestoliňáky získat najdete na této adrese www.cestolino.cz/vernostni-program/.

5.2. Jakmile nasbíráte dostatečný počet Cestoliňáků, můžete nás požádat o odměnu prostřednictvím formuláře u konkrétní odměny. Přehled odměn najdete na adrese www.cestolino.cz/vernostni-program/. Jakmile obdržíme Váš požadavek na odměnu a ověříme, že máte dostatek nasbíraných Cestoliňáků, požádáme zpravidla našeho partnera nabízejícího odměnu, aby nám pro Vás požadovanou odměnu poskytl, nebo ji odešleme způsobem uvedeným u odměny. Odměny odesíláme zpravidla jednou týdně.

5.3. Upozorňujeme Vás, že na poskytnutí odměny nemáte právní nárok. To znamená, že Vám odměnu nejsme povinni poskytnout. Může se to stát například tehdy, pokud nás náš partner, jehož odměnu nabízíme, požádá, abychom ji už nenabízeli a Vy si v mezidobí o odměnu požádáte. V případě, že Vám odměnu neposkytneme, Vám vrátíme příslušný počet Cestoliňáků na Váš účet. Samozřejmě se však budeme vždy snažit, aby Vám byla odměna poskytnuta.

5.4. Odměnu zasíláme zpravidla fyzicky na Vaši adresu uvedenou v uživatelském účtu, případně na adresu, kterou nám sdělíte na e-mail info@cestolino.cz (nebo telefonem, což si následně znovu potvrdíme e-mailem). Odměnu si můžete vyzvednout i na adrese provozovny naší společnosti Palackého 493, 511 01 Turnov, avšak pouze po předchozí domluvě. Upozorňujeme Vás, že odměny zasíláme výhradně na adresy v České republice. Pokud se nám zaslaná odměna vrátí, zejména proto, že jste si ji včas nevyzvedli, uložíme Vám ji po dobu deseti (10) dnů na adrese provozovny naší společnosti Palackého 493, 511 01 Turnov. Upozorňujeme Vás, že pokud si odměnu v uvedené lhůtě nevyzvednete (po předchozí domluvě s námi na termínu vyzvednutí), budeme mít za to, že o ni zájem nemáte. V takovém případě Vám odměnu už nevydáme a použijeme ji sami – například jako odměnu jinému uživateli. To samé platí i pro osobní vyzvednutí – pokud si odměnu osobně nevyzvednete ani do deseti (10) dnů po dohodnutém termínu (znovu po předchozí domluvě), nevydáme Vám ji a použijeme ji sami.

5.5. Cestoliňáci se přičítávají automaticky. Mějte na paměti, že Cestoliňáci se mohou připisovat na Váš účet se zpožděním, aktualizace probíhá jedenkrát denně. Pokud se domníváte, že Vám odměna měla být přičtena, avšak nebyla, prosím, oznamte nám to na e-mailu info@cestolino.cz a my celou záležitost prověříme. Doporučujeme Vám, abyste měli ve svém prohlížeči povolené cookies, protože tím zajistíte, že Vám funkce věrnostního programu budou správně fungovat.

5.6. Abychom se vyhnuli nečestnému jednání, upozorňujeme Vás, že Cestoliňáci za dovedeného návštěvníka se započítávají pouze jednou (pro konkrétní IP adresu) za 10 dní. Ze samého důvodu Vám pak Cestoliňáci budou připsáni za dovedeného návštěvníka výhradně s českou IP adresou. Cestoliňáci se nezapočítávají ani za návštěvníky, kteří jsou již na Cestolinu registrovaní.

5.7. Na našich stránkách netolerujeme nečestné nebo dokonce podvodné jednání. Proto ani Cestoliňáky nemůžete takovýmto způsobem získat. Pokud zjistíme, že jste jakkoliv porušili podmínky tohoto věrnostního programu, můžeme Vám Cestoliňáky za takovou aktivitu nepřičíst, případné Vám Cestoliňáky (a to i všechny) odebrat, nebo Vám propříště zabránit se věrnostního programu účastnit. Jak už jsme uvedli v odst. 2.6., můžeme Vám uživatelský účet tak i kdykoliv zrušit. Základní podmínky pro účast na věrnostním programu Cestolino klub jsou (v opačném případě to budeme považovat za nečestné nebo dokonce podvodné jednání):

5.7.1. máte-li více uživatelských účtů, na kterých se účastníte tohoto věrnostního programu, tj. zejména zakládání více falešných účtů za účelem zisku Cestoliňáků;

5.7.2. přidáváte-li na naše stránky obsah, který není unikátní, je okopírovaný nebo se vyskytuje jinak na jiných stránkách. Za takový obsah nebudou Cestoliňáci přičteni. Upozorňujeme, že opakované vkládání tokového obsahu může být právě považováno za nečestné jednání a může vést až k dočasnému zablokování nebo přímo smazání účtu.;

5.7.3. využívání robotů, scriptů, bugů nebo jiných technických chyb k získávání Cestoliňáků;

5.7.4. vkládání URL adres cestolino.cz do iframe, jiných stránek, využití autosurfu nebo jiných automatizovaných technik;

5.7.5. propagace našich stránek tak, že z ní bude možno navodit dojem, že se jedná o web zaměřený jinak než na cestování, stejně tak propagace našich stránek tak, že z ní bude možno navodit dojem, že umožňují snadný výdělek, bude mást potencionálního návštěvníka zavádějícími a klamavými popisky odkazů (například ke stažení) nebo ho bude jiným způsobem navádět, aby na odkaz kliknul;

5.7.6. propagace našich stránek na erotických stránkách, neetických stránkách nebo na stránkách jakkoliv porušující zákony České republiky a/nebo ostatních států;

5.7.7. odesílání nevyžádané pošty ostatním uživatelům (SPAM);

5.8. Mějte na paměti, že se podmínky, pravidla a počty Cestoliňáků za aktivitu věrnostního programu Cestolino klub mohou kdykoliv v jeho průběhu měnit.

6. DALŠÍ SLUŽBY A FUNKCE POSKYTOVANÉ REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM

6.1. Jako registrovaný uživatel jste kromě výše uvedených služeb a funkcí oprávněni bezplatně vystupovat na těchto stránkách pod vlastní přezdívkou, individualizovat si svůj profil, který je veřejný a dostupný ostatním uživatelům, tvořit vlastní obsah (kupříkladu označit navštívená místa), zasílat zprávy ostatním registrovaným uživatelům a přidávat si ostatní registrované uživatele do přátel apod.

ČÁST III. – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SLUŽBÁM

7. POVINNOSTI UŽIVATELE

7.1. Na našich stránkách jste povinni jednat slušně a respektovat názory ostatních uživatelů.

7.2. Na tyto stránky nesmíte přidávat obsah, který by byl nezákonný, porušující naše práva nebo práva jiných osob, nepravdivý, urážející, propagující rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůbec jiné skupině osob, nemravný nebo jiným způsobem obtěžující a/nebo škodlivý.

8. NAŠE ODPOVĚDNOST

8.1. Cestolino neodpovídá za obsah vložený uživateli. Pokud se však dozvíme, že vložený obsah je jakkoliv závadný, případně jej tak sami vyhodnotíme, bez zbytečného odkladu zjednáme nápravu.

8.2. Vzhledem k tomu, že naše služby jsou poskytovány bezplatně, povaha našich stránek je pouze informativní a obsah poskytovaný cestovními kancelářemi a agenturami dále neověřujeme, nemůžeme nést žádnou odpovědnost za aktuálnost, úplnost, správnost nebo pravdivost převzatého obsahu. Nejsme odpovědní ani za práva a povinnosti, které vyplývají z Vašeho vztahu s cestovní kanceláří nebo agenturou.

8.3. Pro další zkvalitňování funkcí a služeb našich stránek pro Vás sami připravujeme informace o cestování, týkající se například vízových povinností apod. Upozorňujeme, že takový obsah je pouze orientační a nelze ani vyloučit změny podmínek. Doporučujeme Vám proto si takové informace ověřit u příslušných institucí. Ačkoliv tyto informace připravujeme poctivě a v dobré víře v jejich správnost, nemůžeme odpovídat za jejich aktuálnost, úplnost, správnost ani pravdivost.

8.4. Neodpovídáme ani za jakoukoliv újmu, která by byla způsobena věrnostním programem Cestoliňák nebo v souvislosti s ním.

9. PRÁVA A POVINNOSTI K VKLÁDANÉMU OBSAHU

9.1. Na naše stránky smíte vkládat jen takový obsah, ke kterému máte veškerá oprávnění (například autorská oprávnění pro nakládání s fotografiemi či videi, jakož i obsahem těchto fotografií a videí apod.). Jakmile proto na stránky přidáte obsah, zaručujete tím, že k němu máte veškerá oprávnění a můžete nám poskytnout práva, jak vyplývají z těchto Podmínek.

9.2. Přidáním obsahu na tyto stránky nám udílíte neodvolatelné a bezpodmínečné nevýhradní oprávnění k výkonu práva vložený obsah užít všemi způsoby užití, včetně způsobů užití dle ust. § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez omezení územního a množstevního rozsahu, na dobu trvání ochrany majetkových autorských práv k obsahu (dále jen „Licence“). Licenci nabýváme ke každému jednotlivému obsahu okamžikem jeho přidání na tyto stránky. To například znamená, že můžeme do Vašeho vloženého obsahu kdykoliv a jakkoliv bez uvedení důvodu zasáhnout, například jej upravit, anonymizovat nebo smazat (samozřejmě vždy tak, abychom Vás nepoškodili). Vložený obsah můžeme rovněž zařadit do jiných částí, například do veřejného souhrnu nejlepších příspěvků nebo fotografií.

9.3. Pokud je vložený obsah uměleckým výkonem dle autorského zákona, zahrnuje Licence oprávnění jej vysílat a jinak sdělovat veřejnosti, včetně sdělování živého výkonu veřejnosti, právo zaznamenat živý výkon, právo na rozmnožování zaznamenaného výkonu, právo na rozšiřování rozmnoženin zaznamenaného výkonu, právo na pronájem rozmnoženin zaznamenaného výkonu, právo na půjčování rozmnoženin zaznamenaného výkonu a právo na sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti.

9.4. Současně s Licencí nám poskytujete neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas vložený obsah měnit, do obsahu zasahovat, upravovat ho, zařazovat ho do děl souborných, spojovat ho s jinými, zpracovat vložený obsah a zařadit ho do zvukově obrazového záznamu nebo do jiného díla audiovizuálního či s ním jakýmkoliv jiným způsobem nakládat (dále společně s Licencí též jen „Práva k duševnímu vlastnictví“).

9.5. Okamžikem poskytnutí Licence nám ke vloženému obsahu dále udělujete:

9.5.1. neodvolatelné a bezpodmínečné právo postoupit Licenci a poskytnout podlicenci ke Vloženému obsahu třetím osobám,

9.5.2. neodvolatelné a bezpodmínečné právo udělit třetí osobě souhlas s nakládáním s vloženým obsahem v rozsahu Práv k duševnímu vlastnictví,

9.5.3. neodvolatelné a bezpodmínečné právo sdělovat vložený obsah veřejnosti, a to pod jakýmkoliv názvem, který sami zvolíme, bez povinnosti Vás uvádět jako autora vloženého obsahu.

9.6. Práva k duševnímu vlastnictví nám poskytujete bezúplatně, na dobu uvedenou v odst. 9.2.

9.7. Nejsme povinni Práva k duševnímu vlastnictví využít.

9.8. Práva k duševnímu vlastnictví přechází na naše právního nástupce.

9.9. V případě, že dodatečně omezíte Práva k duševnímu vlastnictví, jste povinni nám nahradit veškeré účelně vynaložené náklady související s nemožností vložený obsah dále užívat.

ČÁST IV. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

10.1. Případné spory budou řešeny před obecnými soudy České republiky dle sídla Cestolina, není-li volba místní příslušnosti v konkrétním případě vyloučena právními předpisy.

10.2. Pokud mezi námi vznikne jakýkoliv spotřebitelský spor, jste oprávněni jej nejprve řešit mimosoudní cestou před Českou obchodní inspekcí (https://www.coi.cz/informace-o-adr/).

10.3. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Je-li uzavírána ve více jazykových verzích, má v případě rozporu vždy přednost verze česká.

10.4. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.

10.5. Tyto Podmínky můžeme vždy jednostranně měnit nebo doplňovat. Novou verzi všeobecných obchodních podmínek Vám zašleme na e-mailovou adresu uvedenou na Vašem uživatelském účtu, případně na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli před využitím konkrétní služby (nejste-li registrovaným uživatelem). Novou verzi Podmínek Vám zašleme alespoň 15 dní přede dnem nabytí jejich účinnosti. Pokud nesouhlasíte s novým zněním Podmínek, můžete naši smlouvu ukončit. Jako registrovaný uživatel můžete svůj účet zrušit, čímž dojde k ukončení smlouvy. Jako neregistrovaný uživatel můžete vyjádřit svůj nesouhlas na naši e-mailovou adresu info@cestolino.cz.

10.6. Práva a povinnosti, nabytá přede dnem ukončení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení smlouvy, nejsou jejím ukončením dotčeny (např. Práva z duševního vlastnictví apod.).

10.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 24. 5. 2018.