Cestovní doklady a vízum do JAR

Cestovní doklady a vízum do JAR

Občané ČR nepotřebují do Jihoafrické republiky vízum, ať už do země cestují jako turisté nebo obchodně. Platný pas do JAR je ovšem potřeba. Pokud cestujete do země za jiným účelem, kontaktujte zastupitelský úřad JAR. Velmi přísná pravidla platí pro nezletilé cestovatele.

S vízem do JAR si hlavu lámat nemusíte v případě, že v zemi nestrávíte více než 90 dní. Pouze se ujistěte, že platnost pasu vyprší minimálně až za 6 měsíců po opuštění země. Pasové kontroly u imigračního úředníka jsou většinou pouhá formalita. Při vstupu do země, se ale důkladně kontroluje, jestli máte platné očkování proti žluté zimnici, pokud cestujete ze země, kde je povinné. Pobyt v JAR je možné prodloužit, ale žádost musí být podána nejpozději 2 měsíce před vypršením 90denní lhůty. Později už prodloužení pobytu není možné.

Návštěva okolních států

Pokud budete chtít v rámci pobytu v JAR navštívit okolní země a zase se vrátit, mějte na paměti, že doba pobytu za hranicemi se započítává do 90denní lhůty. Imigrační zákony jsou v tomto ohledu velmi přísné a v případě, že stanovenou dobu překročíte, budete označeni za nežádoucí osobu a nebude vám po dobu 1 až 5 let umožněn vstup do země.

Nezletilé osoby

Co se týče cestování nezletilých osob, jsou imigrační zákony v JAR velmi přísné. Děti a mladiství do 18 let u sebe musí mít:

  • Rodný list (originál nebo ověřenou kopii, která nesmí být starší než 3 měsíce), doporučuje se pořídit i úředně ověřený překlad do anglického jazyka
  • Úředně ověřený souhlas rodičů (s kontaktními údaji a kopií pasu) – i v případě, že nezletilá osoba cestuje s jedním z rodičů, musí mít souhlas druhého
  • Zvací dopis (s kontaktními údaji a kopií pasu) – pokud nezletilá osoba cestuje sama
  • V případě, že není možné doložit souhlas a údaje biologických rodičů, je nutné mít souhlas pověřené osoby, případně další dokumenty (soudní rozhodnutí, úmrtní list apod.).

Kontaktní údaje konzulátu v ČR

Velvyslanectví Jihoafrické republiky

Adresa velvyslanectví ČR v zahraničí

Embassy of the Czech Republic

936 Pretorius Street

Arcadia, 0083 Pretoria

Telefon: +27 12 431 2380

Související diskuze

Přidat příspěvek Přidat novou diskuzi

Prozatím nikdo nezaložil diskuzi na toto téma. Buďte první.


Přečtěte si další informace

V průvodci neleznete užitečné informace o zemích, které pravidelně aktualizujeme

Zobrazit všechny průvodce