Očkování do Ruska a bezpečnost

Očkování do Ruska a bezpečnost

Rusko povinné očkování při vstupu do země nevyžaduje, nicméně cestovatelé by měli zvážit základní sadu doporučeného očkování, kterou by se měl každý člověk před odjezdem do ciziny chránit. Víme také, jaká je bezpečnost v Moskvě a v Petrohradě.

Doporučené očkování do Ruska

Pokud se chystáte do Ruska, nečeká vás žádné povinné očkování. Existuje ale několik doporučených vakcín obecně:

 • Tetanus – zkontrolujte si platnost (15 let)
 • Hepatitida A – nákaza hrozí prostřednictvím infikované vody, jídla a kvůli nedostatečné hygieně
 • Hepatitida B – běžně se očkuje v kombinaci s hepatitidou A a doporučuje se spíše v rámci dlouhodobějšího pobytu v cizí zemi
 • Japonská encefalitida – doporučuje se cestovatelům, kteří se chystají na hranice s Mongolskem a do endemických oblastí, které se mění podle ročního období
 • Vzteklina – doporučuje se cestovatelům, kteří plánují pobyt ve volné přírodě, na venkově a v oblastech, kde hrozí napadení nakaženým zvířetem

Zdravotní rizika

Pokud budete pobývat ve větších městech, zdravotní rizika nejsou téměř žádná. Na venkově nemusí být vždy pitná voda z kohoutku.

Zdravotní péče – odvíjí se od místa a typu zdravotního zařízení. Soukromé kliniky jsou na mnohem vyšší úrovni než státní nemocnice, ale rozdíl znatelně pocítíte na ceně. Cestovní pojištění je podmínkou k získání víza, ale zajímejte se kromě ceny i o pojistné krytí.

Alkohol – vyhněte se nákupu alkoholu od prodejců, kde si nemůžete být jisti jeho původem. Nekupujte také neoznačený alkohol. Po domácku vyráběné pálenky a likéry mohou způsobit řadu zdravotních problémů.

Bezpečnost v Rusku

Obecně platí, že ve velkých městech je výrazně vyšší míra kriminality než na venkově. I přes velký počet policistů v ulicích je situace v Ruské federaci problematická, především kvůli stále se zvyšující chudobě ruského obyvatelstva. Největším rizikem tak jsou pouliční krádeže. Zvláště pokud jde o bezpečnost v Moskvě a v Petrohradě, dbejte zvýšené opatrnosti. V případě jakéhokoli problému okamžitě informujte místní policii nebo konzulární úřad ČR.

 • Osobní věci, jako jsou peníze, doklady, cennosti, elektronika apod., nedávejte na odiv, noste je nenápadně a větší peněžní obnosy mějte uschované v bezpečnostní schránce či trezoru v hotelu.
 • Riziko pouličních krádeží je vysoké. Pokud vás zastaví policista, aby zkontroloval vaše doklady, musí prokázat svou totožnost (měl by mít na prsou štítek s identifikačním číslem)
 • Chovejte se nenápadně – doporučuje se oblékat se do nepříliš drahých a vyzývavých oděvů, nedávat najevo, že jste cizinec, a pohybovat se minimálně v páru, spíše ve skupině. Vyhýbejte se pohybu na temných a opuštěných místech, v blízkosti nádraží, stanic metra apod., zvláště pokud jste žena. Nenavazujte náhodné známosti, nenechejte se od cizích lidí pozvat na jídlo či pití (existují případy, kdy byli cizinci omámeni a okradeni).
 • Konfliktní zóny – vyhýbejte se oblastem, ve kterých probíhají nepokoje a konflikty.
 • Vojenské a veřejné prostory – v Rusku se nedoporučuje pohybovat se v blízkosti vojenských objektů a hranic. Také zde platí přísný zákaz fotografování vojenských zón, letišť, mostů a přístavů. V lepším případě dostanete „jen“ vysokou pokutu, v horším vás čeká zdlouhavé a nepříjemné administrativní popotahování.
 • Homosexualita není v Rusku trestná, ale pro většinu obyvatel není akceptovatelná. Jakákoli veřejná podpora homosexuality může znamenat vysoký peněžní trest, zatčení nebo vyhoštění ze země.
 • Taxi bez licence či oficiálního označení se vyhněte obloukem. V lepším případě po vás taxikář bude požadovat neúměrně vysokou částku, ale jsou známy i případy, kdy byli turisté nelicencovaným taxi odvezeni na odlehlá místa, kde byli okradeni včetně všech dokladů. Vždy proto volte oficiální taxíky, které jsou převážně žluté, mají označení taxi a mají zapnutý taxametr.

Související diskuze

Přidat příspěvek Přidat novou diskuzi

Prozatím nikdo nezaložil diskuzi na toto téma. Buďte první.


Přečtěte si další informace

V průvodci neleznete užitečné informace o zemích, které pravidelně aktualizujeme

Zobrazit všechny průvodce