Průvodce Kosovo

Cestovní doklady do Kosova

Do Kosova je možný vstup na občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. Cestujete-li s dětmi, nezapomeňte i jim zajistit platný cestovní doklad.