Co musíte absolvovat při příjezdu z dovolené v zahraničí od 1. března 2021?

Co musíte absolvovat při příjezdu z dovolené v zahraničí od 1. března 2021?

Vracíte se v těchto dnech z dovolené v zahraničí? Právě pro vás jsme připravili přehled opatření před zavlečením onemocnění COVID-19 s platností od 1. 3. 2021, který vychází z dokumentu MZCR.

Všechny osoby, které vstoupily na území České republiky 

Máte jakýchkoli příznak počínajícího infekčního onemocnění?

Jako například zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky. Oznamte neprodleně tuto skutečnost (telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem) svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Kontrola příznaků infekčního onemocnění při přechodu státní hranice

Musíte strpět kontrolu příznaků infekčního onemocnění a v případě jejich zjištění poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

Pobývali jste v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí se středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, déle než 12 hodin?

Aktuální seznam těchto států naleznete na stránkách MZCR.cz.

V zemi se středním rizikem

Před vstupem na území ČR

 • Vyplňte příjezdový formulář.
 • Nechte se v zahraničí otestovat antigenním (nejvýše 24 hodin před započetím cesty) nebo RT-PCR testem (nejvýše 72 hodin před započetím cesty). Mějte s sebou písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku.

Po vstupu do ČR

 • Doklad o vyplnění příjezdového formuláře a výsledek testu předložte na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole.
 • Po dobu 14 dní od vstupu budete muset nosit respirátor bez výdechového ventilu s klasifikací nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS v situacích - cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot; cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb; cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; cesty zpět do místa svého bydliště; pohřby.
 • Zaměstnanci, pracovníci, studenti, vyučující informujte zaměstnavatele či vzdělávací instituci o cestě do cizí země. Předložte výsledek negativního testu před vstupem do provozovny, pracoviště, školy...

V zemi s vysokým rizikem

Před vstupem na území ČR

 • Vyplňte příjezdový formulář.
 • Nechte se v zahraničí otestovat antigenním (nejvýše 24 hodin před započetím cesty) nebo RT-PCR testem (nejvýše 72 hodin před započetím cesty). Mějte s sebou písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku.

Po vstupu do ČR

 • Doklad o vyplnění příjezdového formuláře a výsledek testu předložte na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole.
 • Po příjezdu do ČR se opět nechte na vlastní náklady do 5 dnů otestovat a to metodou RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2
 • Krajská hygienická stanice rozhodne o nezbytných karanténních opatřeních a pokud test prokáže přítomnost SARS-CoV-2, rozhodne o izolaci. Pokud krajská hygienická stanice nerozhodne o jiných karanténních opatřeních a zároveň nepředložíte do 10 dnů výsledek RT-PCR testu, bude postupovat podle příslušných ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • Nemůžete se volně pohybovat na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky (u dětí mladších 5 let po dobu 5 dní) do doby výsledku RT-PCR testu provedeného na území České republiky nebo do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou cest nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot; cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb; cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; cest zpět do místa svého bydliště; pohřbů.
 • Po dobu 14 dní od vstupu budete muset nosit respirátor bez výdechového ventilu s klasifikací nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS v situacích - cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot; cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb; cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; cesty zpět do místa svého bydliště; pohřby.
 • Zaměstnanci, pracovníci, studenti, vyučující informujte zaměstnavatele či vzdělávací instituci o cestě do cizí země. Předložte výsledek negativní výsledek RT-PCR testu z území České republiky před vstupem do provozovny, pracoviště, školy...

V zemi s velmi vysokým rizikem

Před vstupem na území ČR

 • Vyplňte příjezdový formulář.
 • Nechte se v zahraničí otestovat RT-PCR testem (nejvýše 72 hodin před započetím cesty). Mějte s sebou písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku.

Po vstupu do ČR

 • Doklad o vyplnění příjezdového formuláře a výsledek testu předložte na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole.
 • Po příjezdu do ČR se opět nechte na vlastní náklady otestovat (zde platí rozmezí nejdříve 5 dnů a nejpozději 14. den) a to metodou RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2. V individuálních případech může orgán ochrany veřejného zdraví rozhodnout o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření Krajská hygienická stanice rozhodne o nezbytných karanténních opatřeních a pokud test prokáže přítomnost SARS-CoV-2, rozhodne o izolaci. Pokud krajská hygienická stanice nerozhodne o jiných karanténních opatřeních a zároveň nepředložíte do 10 dnů výsledek RT-PCR testu, bude postupovat podle příslušných ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • Nemůžete se volně pohybovat na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky (u dětí mladších 5 let po dobu 5 dní) do doby výsledku RT-PCR testu provedeného na území České republiky nebo do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou cest nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot; cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb; cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; cest zpět do místa svého bydliště; pohřbů.
 • Po dobu 14 dní od vstupu budete muset nosit respirátor bez výdechového ventilu s klasifikací nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS v situacích - cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot; cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb; cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; cesty zpět do místa svého bydliště; pohřby.
 • Zaměstnanci, pracovníci, studenti, vyučující informujte zaměstnavatele či vzdělávací instituci o cestě do cizí země. Předložte výsledek negativní výsledek RT-PCR testu z území České republiky (po uplynutí nejméně 5 dní od příjezdu) před vstupem do provozovny, pracoviště, školy... Mateřské školy či obdobné instituce nesmí umožnit přítomnost dětí mladších 5 let, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu § 7 dní od vstupu na území České republiky.

Některé podmínky neplatí pro osoby uvedené v bodu I.5. V tomto článku se zabýváme návraty z dovolených v zahraničí, proto se Vás pravděpodobně nebudou týkat a nebudeme je uvádět. Až na jedinou skupinu - pro osoby mladší 5 let neplatí podmínky uvedené pro návraty ze zemí se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem a to povinnost vyplnit příjezdový formulář, absolvovat test v zahraničí a v ČR.

Písemným potvrzením se rozumí listinná forma (originál nebo prostá kopie) i elektronická, pokud je v něm uvedeno jméno, příjmení a datum narození konkrétního adresáta. Písemné potvrzení v elektronické podobě není možné překládat ve formě SMS zprávy.

Infografika

Infografika je ke stažení zde.

Přehled opatření s platností od 1. 3. 2021

Ačkoliv tyto informace připravujeme poctivě a v dobré víře v jejich správnost, nemůžeme odpovídat za jejich aktuálnost, úplnost, správnost ani pravdivost, proto odkazujeme na zdroj z kterého vycházíme.

Komentáře

Buďte první, kdo článek okomentuje.

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

Přihlaste se nebo si vytvořte profil ve formuláři níže. Stačí napsat Váš komentář a zadat e-mailovou adresu pod kterou se chcete registrovat. Následně Vám pošleme na e-mail potvrzovací odkaz, kterým registraci dokončíte a vložený komentář se zveřejní.
  Odesláním formuláře jsem srozuměn(a) s informacemi o zpracování osobních údajů