FIRO-tour čelí insolvenčnímu návrhu

FIRO-tour čelí insolvenčnímu návrhu

20. 4. 2021 byl podán insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkurzu ze strany klienta společnosti FIRO-tour a.s. V návrhu uvádí, že mu nebyly vráceny peníze za zrušený zájezd, přestože nárok na vrácení měl... V návrhu uvádí i dalšího věřitele, který rovněž peníze neobdržel. Více k návrhu je k dispozici na stránkách isir.justice.cz.

Věc byla postoupena Městskému soudu v Praze, který bude posuzovat důvodnost návrhu insolvence.

Začátkem dubna tohoto roku společnost FIRO-tour zveřejnila informace, že

SLAVIA pojišťovna a.s. na základě svého šetření dospěla k závěru, že jsou splněny podmínky k uplatnění nároků na pojistné plnění z pojištění záruky cestovní kanceláře – číslo pojistné smlouvy 5900022700. Pojistné plnění Vám bude poskytnuto v zákonem stanovené lhůtě.

Klienti tak mohou nárokovat pojistné plnění na stránkách SLAVIA pojišťovny, případně na telefonním čísle 255 790 111.

Od letošního roku společnost pokračovala v činnosti jako cestovní agentura, protože ji nebylo ze strany pojišťovny prodlouženo zákonné pojištění proti úpadku na další období.

V srpnu loňského roku CK požádala o moratorium kvůli poklesu prodeje zájezdů v souvislosti s pandemií COVID-19 na 10% loňských ukazatelů... V listopadu pak požádala o jeho prodloužení o další 3 měsíce.

Aktualizace insolvenčního řízení

Městský soud v Praze rozhodl, že Insolvenční návrh insolvenčního navrhovatele se pro zjevnou bezdůvodnost odmítá. Pro klienty cestovní kanceláře je důležitá tato informace:

Podle sdělení pojišťovny Slavia, které je k dohledání i na jejích internetových stránkách https://www.slavia-pojistovna.cz, pojišťovna ukončila šetření pojistné události CK FIRO tour a zahájila odškodňování klientů. Pojišťovna, jako pojistitel dlužníka z titulu pojištění záruky cestovní kanceláře, bude uspokojovat oprávněné nároky dlužníkových klientů ze smluv o zájezdu ze 100%. Navrhovatel má tedy snadnou možnost domoci se svého nároku přímo u jmenované pojišťovny.

Klienti mohou nahlásit škodu prostřednictvím tohoto formuláře.

Komentáře

Buďte první, kdo článek okomentuje.

Komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé

Přihlaste se nebo si vytvořte profil ve formuláři níže. Stačí napsat Váš komentář a zadat e-mailovou adresu pod kterou se chcete registrovat. Následně Vám pošleme na e-mail potvrzovací odkaz, kterým registraci dokončíte a vložený komentář se zveřejní.
    Odesláním formuláře jsem srozuměn(a) s informacemi o zpracování osobních údajů