Zákon Lex voucher

Zákon Lex voucher

Lex voucher (nebo také Lex Covid) je nově přijatý zákon, který má přispět ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. Týká se zájezdů s termínem zahájení mezi 20. únorem a 31. srpnem 2020, kdy cestovní kancelář může využít ochrannou dobu a odložit tak vrácení plateb uhrazených klientem za zájezd v důsledku odstoupení od smlouvy o zájezdu podle § 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

Ochranná doba začíná běžet dnem doručení poukazu na zájezd klientovi a končí  31. srpna 2021 (neskončí-li podle tohoto zákona dříve). Zároveň existuje výjimka pro klienty, kteří jsou:

  • držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením
  • vedeni jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce
  • těhotné
  • čerpají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
  • starší 65 let
  • osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě
  • nemohli po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce
  • nebo v případě škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení

Tito klienti tedy mají nárok na odmítnutí poukazu a je zcela na nich, jestli poukaz přijmou, nebo ne. Odmítnutí poukazu je provádí oznámením pořadateli zájezdu a jeho vrácením, následně je cestovní kancelář povinna vrátit všechny uhrazené platby. V této souvislosti je potřeba zmínit, že mohou nastat určité komplikace při posuzování žádosti. Na cestovní smlouvě mohou být i osoby, které do těchto výjimek nespadají a zákon Lex voucher vyloženě nepopisuje tuto situaci. Mohou nastat případy, kdy nepůjde cestovní smlouvu odmítnout jako celek. Otázkou je, jak cestovní kanceláře k těmto smlouvám přistoupí.

Ostatní klienti obdrží místo peněz poukaz na zájezd nejméně v hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, který je platný do 31. srpna 2021. Poukaz je buď v listinné podobě nebo elektronické podobě (platí pro smlouvy uzavřené na dálku nebo pokud s tím klient vysloveně souhlasil). Cestovní kancelář musí být zajištěna pro případ úpadku a i poukazy jsou proti úpadku zajištěny. Navíc v ČR existuje i Garanční fond, který slouží k dozajištění pro případ, kdy limit zákonného zajištění nepostačuje ke kompenzaci úpadkem cestovní kanceláře dotčených nároků zákazníků.

Jak naložit s poukazem?

Během ochranné doby nabídne cestovní kancelář na žádost klienta náhradní zájezd ve stejné (pořadatel nesmí od klienta požadovat další doplatky) nebo vyšší jakosti (pořadatel může požadovat doplatek pouze v případě, že klientovi nabídl i zájezd stejné jakosti a klient této nabídky nevyužil). 

Kdy končí ochranná doba?

Ochranná doba končí 31. 8. 2021 nebo v případě, pokud pořadatel nenabídl klientovi náhradní zájezd do 30 dnů ode dne, kdy klient požádal pořadatele o nabídku náhradního zájezdu.

Co když poukázku klient nevyužije?

V případě, že klient nevyužije nabídku k uzavření smlouvy o zájezdu, nebo nepožádá o náhradní zájezd, musí cestovní kancelář vrátit veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

Jak je to s již stornovanými zájezdy?

Zanikla-li smlouva o zájezdu podle § 2533 občanského zákoníku a bylo zaplaceno odstupné, vydá pořadatel klientovi na jeho žádost poukaz na zájezd v hodnotě nejméně 10 % zaplaceného odstupného, a to do 14 dnů ode dne, kdy zákazník požádal pořadatele o vydání poukazu na zájezd. Klient musí o vydání požádat nejpozději do 3 měsíců od zániku smlouvy. Platnost voucheru bude nejméně 12 měsíců od vydání, po ukončení jeho platnosti se žádné peníze klientovi nevrací. Například klient odstoupil od smlouvy a zaplatil na stornopoplatku cestovní kanceláři 5 000 Kč, následně může požádat cestovní kancelář o vydání voucheru v hodnotě 500 Kč.

Jak je to s doplatky zájezdu?

Lex voucher řeší případy, kdy není možné zájezd uskutečnit, např. kvůli zákazu vycestování. Pokud cestovní kancelář uvádí, že zájezd bude možné realizovat, pak po klientovi má právo požadovat jeho doplacení. Klient buď může od smlouvy odstoupit a uhradit stornopoplatek, nebo zájezd doplatit. V případě, že bude možné zájezd realizovat, klient odcestuje. V opačném případě obdrží voucher (platí pro termíny se zahájením mezi 20. 2. – 31. 8. 2020).

Jak je to s pojištěním?

Někteří klienti obdrží poukázku na hodnotu sníženou o cestovní pojištění nebo pojištění storna. Často si na tuto praxi stěžují. Je nutné odlišit, jestli je pojištění pouze cestovní kanceláří zprostředkované, nebo je součástí zájezdu. Doporučujeme si přečíst cestovní smlouvu.

U pojištění, které není součástí zájezdu, se jeho výše nezapočítává do hodnoty voucheru, klient by měl jeho případné vrácení řešit přímo s pojišťovnou. V druhém případě, by měla být jeho výše započtena do hodnoty poukázky.

Vztahuje se Lex voucher např. jen na ubytování?

Tento zákon se vztahuje pouze na zájezdy, jednotlivé služby jako například ubytování, jízdenky, letenky atd. v něm nejsou zahrnuty. S poskytovatelem služby se však klienti mohou z vlastní vůle domluvit na vystavení poukazu, pokud to poskytovatel umožní.

Máte zkušenost s poukazem nebo dotazy? Vložte je do diskuze pod článkem, budeme se je snažit zodpovědět a článek průběžně aktualizovat.

Související diskuze

Přidat příspěvek Přidat novou diskuzi

Koronavirus - Rušíte už i letní dovolenou?

Dobrý večer, jak na tom jste? Máme zaplacený Egypt na přelom květen/červen. Vyčkáváte nebo už rušíte i letní dovolenou? Myslím kamkoliv mimo Čr,… Zobrazit více
Stránky: 14 5 6
Gustavo-Woltmann
Stránky: 14 5 6
Gustavo-Woltmann

Koronavir dovolená Hurghada

Ahoj lidi, mame letet v cervnu 2020 na 15dni s 5letym ditetem do Egypta. Litame bezne kazdy rok, zkusenosti vyborne. Bez jakych koliv problemu.Nic… Zobrazit více
Stránky: 14 5 6
screamingpoet
Stránky: 14 5 6
screamingpoet

Vracení peněz nebo poukaz?

Dobrý den, chtěla jsem se optat zda mi někdo poradíte zda mám právo na vracení peněz či nikoliv? Měla jsem odjet 12.8.2020 na zájezd do Francie.… Zobrazit více
DanaDianaNoymi
DanaDianaNoymi

Storno poplatky CK Brenna

Úplně hrozná zkušenost s CK Brenna. Datum odletu máme 22.8.2020. a když jsem chtěla zájezd zrušit už koncem března tak po nás chtěla CK Brenna storno… Zobrazit více
Stránky: 1 2
Grey
Stránky: 1 2
Grey

Majitel destinace letos uzavřel provoz

Dne 12.11.2019 jsem uzavřel Smlouvu o zájezdu s CK Travel 2002 na dovolenou na Krétě, studia SunSet v Malii a zároveň jsem provedl celou úhradu ve… Zobrazit více
Mlha
Mlha

Přečtěte si další informace

V průvodci neleznete užitečné informace o zemích, které pravidelně aktualizujeme

Zobrazit všechny průvodce